Knjižnica

 

Delovni čas

Odprto: 8.00 - 14.00

V knjižnico lahko prihajaš, kadarkoli želiš, upoštevati pa moraš urnik knjižnice. Ko je odprta knjižnica, je odprta tudi čitalnica. V čitalnici lahko listaš knjige, revije, delaš domačo nalogo, se učiš, bereš... Pomembno je, da s svojim delom ne motiš drugih.

 

Knjižnica zbira knjižnično gradivo, ga strokovno obdeluje, hrani, predstavlja in izposoja ter opravlja informacijsko-dokumentacijsko delo kot sestavino vzgojno-izobraževalnega dela v šoli. Knjižnico vodi knjižničarka Barbara Udrih.

 

V naši knjižnici imamo 15.000 knjig.

 

Učenci imajo lahko izposojene knjige 14 dni. Izgubljeno knjigo mora učenec nadomestiti z novo knjigo.

 

Šola izposoja učenkam in učencem učbenike iz šolskega učbeniškega sklada.

 

Storitve v šolski knjižnici

 • Iskanje knjig po bazi šolske knjižnice
  Trenutno tega zaradi prehoda na drugo verzijo programa ni mogoče uporabljati, zato za informacije o knjigah vprašaj knjižničarko.
   
 • Iskanje knjig po vzajemnem katalogu COBIB
  Tu najdeš informacije o knjižničnem gradivu, ki ga imajo knjižnice po vsej Sloveniji.
   
 • Iskanje informacij preko interneta (za potrebe pouka)