P O Č I T N I Š K O   B R A N J E

Gradivo si iz knjižnice lahko izposodiš za čas vseh počitnic - jesenskih, novoletnih, zimskih in tudi najdaljših, poletnih.

 

 

  

P O L E T N I   U R N I K

 

31. 7. - 4. 8. 2017


8.00 - 12.00