Osnovni podatki o šoli

OŠ Prežihovega Voranca

Tomšičeva 5

4270 Jesenice

 

tel.: +386 4 581 15 00 (tajništvo)

fax: +386 4 586 31 74

e-pošta: os-pv.jesenice@guest.arnes.si

 

Davčna številka: 71303103

Transakcijski račun: 01241-6030654135

 


 

Ravnatelj:

Robert Kerštajn, prof.

 

Tajništvo:

Nataša Krajnc
tel.: +386 4 581 15 00

 

Pomočnica ravnatelja:

Jelka Kusterle, prof.
tel.: +386 4 581 15 04

 

Zbornica šole:

tel.: +386 4 581 15 07


Računovodstvo:

Irena Reškovac
tel.: +386 4 581 15 03

 

Svetovalna služba:

Alenka Robič
tel.: +386 4 581 15 05
gsm: 051 62 18 96

Knjižnica:

Barbara Udrih
tel.: +386 4 581 15 06

 

Kuhinja:

tel.: +386 4 581 15 08
gsm: 051 62 18 97

 

Športna dvorana:

tel.: +386 4 581 15 09

 

Računalnica:

Bogdan Višnar

tel.: +386 4 581 15 02