Razvojni načrt Osnovne šole Prežihovega Voranca Jesenice 2010-2013

Razvojni načrt Osnovne šole Prežihovega Voranca Jesenice je bil potrjen na svetu zavoda 27.09.2011 in obsega obdobje od 2010 do 2013.

 

Najdete ga ne tej povezavi.