Projekti v šolskem letu 2014-2015

 

Zap. Št.

Vsebina

koordinacija

nosilci

1.

Verižni eksperiment

(učenci 3. triade)

 

K. Horvat

Društvo upokojencev Jesenice

2.

Jumicar

Miklavčič B.B.

Šola, 4. razred

3.

Policist Leon za 5. razred

Morič Lojzka

Razredničarke 5. razredov

4.

eAsistent, eŠola, e-redovanica,e-dnevnik

Ravnatelj, Pomočnica,Računalnikar, Svetovalna delavka

Vodstvo šole, svetovalnaslužba, razredniki, vodje aktivov, učitelji

5.

Košarkarski Super šolar

Košarkarska zveza Slovenije

Gale Matjaž

6.

Rastem s knjigo

Knjižničarka

Udrih Barbara

7.

Eratostenes (e-twining),meritev obsega zemlje

Barbara Gril

Barbara Gril

8.

European day

Barbara Gril in 6.c

Barbara Gril

9.

International year of light(poskusi iz svetlobe)

Barbara Gril

Barbara Gril

10.

Zbiranje starega papirja,zamaškov, oblačil

Hrovat Petra

Razredniki, učenci, starši