Šolsko leto 2016-2017

 

Zap. Št.

Vsebina

koordinacija

nosilci

1.

Verižni eksperiment

(učenci 3. triade)

 

K. Horvat

Društvo upokojencev Jesenice

2.

Jumicar

Kocjančič Mateja

Šola, 4. razred

3.

Policist Leon za 5. razred

Miklavčič B.B.

Razredničarke 5. razredov

4.

eAsistent, eŠola, e-redovanica,e-dnevnik

Ravnatelj, Pomočnica,Računalnikar, Svetovalna delavka

Vodstvo šole, svetovalnaslužba, razredniki, vodje aktivov, učitelji

5.

Košarkarski Super šolar

Košarkarska zveza Slovenije

Gale Matjaž

6.

Rastem s knjigo

Knjižničarka

Udrih Barbara

7.

Svetovni dan knjige-Andersenovanoč branja

Knjižničarka

Udrih Barbara

Udrih Barbara

Kusterle Jelka,

Podnar Sergeja

Kocjančič Mateja

8.

Eratostenes (e-twining),meritev obsega zemlje

Barbara Gril in učenci 8.razreda

Barbara Gril

9

Moja dežela je tudi matematična

Barbara Gril in učenci 9.razreda

Barbara Gril

10.

Kako in zakaj ločujemo odpadke

Občina Jesenice, razredničarke 4. razredov

Razredničarke 4. razredov

11.

Zbiranje starega papirja,zamaškov, oblačil

Hrovat Petra

Razredniki, učenci, starši

 

Na naši šoli bomo zbirali tudi:

 

•plastične pokrovčke, zbira cela šola, izkupiček gre v dobrodelne namene, letos za Luka Kovačiča iz Bohinjske Bistrice. Odvoz 2 krat letno. Zamaške dobivamo od raznih organizacij in vrtce ter šol od Kranjske Gore do Jesenic in širše. Pomagajo: hišnika, učitelji, učiteljice in vzgojiteljice; koordinatorka Petra Hrovat,
•star papir, akcija bo dvakrat letno, oktobra 2016 in v aprilu 2017: koordinatorka je Petra Hrovat. Izkupiček gre v šolski sklad. Tekmujemo za najbolj uspešen razred v zbiranju papirja.
•odpadne kartuše, tonerje, računalniške odpadke, zbiramo v okviru akcije Rdeči nosek