T E K M O V A N J E   Z A   N E M Š K O   B R A L N O   Z N A Č K O   -   L E S  E P R E I S

 

Tekmovanje je potekalo v sredo, 30. 3. 2016, udeležilo se ga je 6 učencev.

Priznanja so dosegli učenci:

- zlato priznanje: Petja Murnik (9.c), Damjan Jovanović (9.b), Juš Čop (9.b);

- srebrno priznanje: Denis Bošnjaković (9.c), Anja Djukić (9.a).

 

Za dosežene uspehe čestitam vsem tekmovalcem!

 

Mentorica:

Tatjana Otovič

 

 

V E S E L A   Š O L A

9. 3. 2016 je na šoli potekalo šolsko tekmovanje iz Vesele šole. Vsi tekmovalci so osvojili bronasto priznanje.

 

4.r.: Kristian Bilbija, Tina Seljak Globočnik, Vid Ulčar, Gal Šuvak Kozjek

6.r.: Klara Klobučar

7.r.: Denis Smajlović

8.r.: Kaja Magovac, Laura Radman, Maša Tancar

9.r.: Luka Panić

 

Na državno tekmovanje so se uvrstili Kristian Bilbija, Vid Ulčar in Laura Radman.

 

Državno tekmovanje bo 13. aprila 2016 na OŠ A. T. Linharta v Radovljici.

 

Vsem tekmovalcem čestitava!

 

 

13. 4. 2016 je bilo na OŠ A. T. Linharta v Radovljici izvedeno državno tekmovanje. Vsi tekmovalci so dobili srebrno priznanje:

Vid Ulčar (36,5 točk), Kristian Bilbija (30 točk) in Laura Radman (27,5 točk).

 

Vsem tekmovalcem čestitava, saj so postali državni prvaki le tisti, ki so imeli od možnih 40 točk vsaj 39,5 točke. Srebrno priznanje pa so prejeli vsi tisti, ki so dosegli več kot 24 točk. To pomeni, da ste bili vsi trije zelo uspešni!

 

Čestitava vsem trem!

 

Mentorici Petra Hrovat in Nevenka Fotak Urbas

 

 

 

 

T E K M O V A N J E   I Z   Z N A N J A   K E M I J E

Šolsko tekmovanje iz znanja kemije je potekalo 18. 1. 2016. Udeležilo se ga je 12 učencev osmih razredov in 3 učenci devetih razredov.

 

Bronasto priznanje prejmejo trije učenci: Kristjan Komloši, Laura Radman in Jana Ravnik.

Na državno tekmovanje, ki bo 2. aprila, se je uvrstil Kristjan Komloši.

 

Na državnem tekmovanju je Kristjan Komloši za las zgrešil zlato priznanje, dosegel je srebrno priznanje.

 

Vsem trem čestitamo!

 

Mentorica:

Danica Kikelj

 

 

 

T E K M O V A N J E   Z A   C A N K A R J E V O   P R I Z N A N J E

Šolsko tekmovanje iz znanja slovenščine je potekalo 9. 12. 2015. Udeležilo se ga je 39 učencev od 4. do 9. razreda.

 

Bronasto priznanje so osvojili:

4.r.: Luka Jeretič, Vid Ulčar, Lara Potočnik;

5.r.: Neja Šutič, Olja Cetinski, Lana Nikolić;

6.r.: Klara Klobučar, Ela Hlastan, Petra Prezelj;

7.r.: Manca Noč;

8.r.: Natalija Šmitran, Laura Radman;

9.r.: Kaja Prezelj.

 

Vsem dobitnikom priznanj čestitamo, prav tako tudi njihovim mentoricam: Petri Hrovat, Klavdiji Kranjc Jensterle in Tatjani Otovič.

 

Regijskega tekmovanja, ki bo 21. 1. 2016, se bodo udeležile Natalija Šmitran, Laura Radman in Kaja Prezelj.

Želimo jim čim boljši rezultat.

 

Na regijskem tekmovanju sta učenki Natalija Šmitran in Laura Radman osvojili srebrno Cankarjevo proznanje.

 

Čestitka njima in mentorici Tatjani Otovič!

 

 

A N G L E Š K I   J E Z I K

 

Šolsko tekmovanje za osmošolce smo izvedli 19. 10. 2015. Na državno tekmovanje so se uvrstili trije učenci in sicer: Kristjan Komloši, Kaja Magovac in Natalija Šmitran.

 

Državno tekmovanje je bilo 23. 11. 2015 na OŠ Cvetka Golarja v Škofji Loki.

 

Koordinatorica tekmovanja:

Zdenka Kersnik

 

 

 

Rezultati državnega tekmovanja, ki je bilo 23. 11. 2015 v Škofji Loki:

 

zlato priznanje: Kristjan Komloši (8.c),

srebrno priznanje: Kaja Magovac (8.a),

bronasto priznanje: Natalija Šmitran (8.c).

 

Čestitke vsem sodelujočim in mentoricama Snježani Horvat in Zdenki Kersnik!

 

Koordinatorica tekmovanja za osmošolce:

Zdenka Kersnik

 

 

T E K M O V A N J E   I Z   Z N A N J A   O   S L A D K O R N I   B O L E Z N I

 

16. 10. 2015 je potekalo državno tekmovanje iz znanja o sladkorni bolezni. Tekmovanja so se udeležili učenci 8.b in 8.c razreda. Natalija Šmitran in Kristjan Komloši, učenca 8.c razreda, sta se uvrstila na državno tekmovanje, ki bo 21. 11. 2015.

 

Državno tekmovanje je bilo  izvedeno 21. 11. 2015 na Osnovni šoli Toma Brejca v Kamniku. Tekmovanja sta se udeležila Natalija in Kristjan, dosegla sta srebrno priznanje.

 

Čestitamo!

 

Mentorica:

Anita Kosem, prof. bio.

 

 L O G I K A

 

24. septembra 2015 je potekalo šolsko tekmovanje iz logike.

 

Bronasta priznanja so dosegli:

6.r.: Klara Klobučar, Tone Petek, Saška Todorović;

7.r.: Timotej Matej Zagorc, Ana Nikolić, Anže Brečko;

8.r.: Aljoša Markež, Kristjan Komloši, Kaja Magovac;

9.r.: Petja Murnik.

 

Prvouvrščeni iz 7., 8. in 9. razreda - Zagorc, Markež in Murnik - so se udeležili državnega tekmovanja, ki je bilo 17. oktobra 2015.

 

 

Vodja šolskega tekmovanja:

Marija Zupančič