TEKMOVANJA V ŠOLSKEM LETU

2016/17

 

 

T E K M O V A N J E   I Z   K E M I J E

 

16. 1. 2017 je potekalo šolsko tekmovanje iz kemije za Preglova priznanja. Tekmovanja se je udeležilo 7 učencev 8. razreda in 5 učencev 9. razreda.

 

Bronasto priznanje so dosegli devetošolci: Ernest Eman Babača, Kristjan Komloši in Jana Ravnik, državnega tekmovanja, ki bo 1. 4. 2017, pa se bodo udeležili: Timotej Matej Zagorc (8. a), Ernest Eman Babača (9. c) in Kristjan Komloši (9. c).

 

Vsem tekmovalcem čestitamo!

 

Mentorica:

Danica Kikelj

 

 

 

T E K M O V A N J E   I Z   Z N A N J A

 

N E M Š K E G A   J E Z I K A

 

 

Šolsko tekmovanje je potekalo v četrtek, 24. 11. 2016. Udeležilo se ga je 11 učencev, ki obiskujejo obvezni izbirni predmet nemščina. Najboljše rezultate so dosegli devetošolci: Butrint Hodaj, Sara Drole in Nina Jeretič.

 

Bronasto priznanje je dosegel Butrint Hodaj.

 

V torek, 14. 3., je na OŠ Šmartno pod Šmarno goro potekalo državno tekmovanje. Udeležil se ga je Butrint Hodaj in osvojil srebrno priznanje, za kar mu čestitamo!

 

Mentorica:
Tatjana Otovič

 

 

 

T E K M O V A N J E   IZ   Z N A N J A      

 

A N G L E Š K E G A   J E Z I K A

 

 

Devetošolci

Na šolskem tekmovanju, ki je bilo 17. 11. 2016, je tekmovalo 13 učencev, od tega je 9 učencev doseglo rezultat, ki jih je popeljal na regijsko tekmovanje v Tržič. Najuspešnejši učenci so bili: Kristjan Komloši, Kaja Magovac, Jana Ravnik, Alja Sintič, Natalija Šmitran in Maša Tancar.

 

Vsem tekmovalcem in njihovim mentoricam Snježani Horvat, Zdenki Kersnik in Katjuši Polajnar iskreno čestitamo!

 

 

 

Osmošolci

V ponedeljek,  17. 10. 2016, je potekalo šolsko tekmovanje iz znanja angleškega jezika za osmošolce. Od trinajstih tekmovalcev so trije učenci osvojili bronasto priznanje: Nermin Mušić, Manca Noč in Anže Kos.

 

Manca in Anže sta se uvrstila tudi na državno tekmovanje, ki bo potekalo v ponedeljek, 21. 11. 2016, na OŠ Jožeta Moškriča v Ljubljani.

 

Čestitke tekmovalcem in mentoricam!

 

Koordinatorica tekmovanja:

Zdenka Kersnik

 

 

 

T E K M O V A N J E   I Z   Z N A N J A

 

O   S L A D K O R N I   B O L E Z N I

  

Šolsko tekmovanje je bilo 14. 10. 2016, udeležili so se ga naslednji učenci:

8. r.: Denis Smajlović;

9. r.: Laura Radman, Kaja Magovac, Jana Ravnik, Natalija Šmitran, Kristjan Komloši.

 

Bronasta priznanja so dosegli Laura, Jana, Natalija in Kristjan, na državno prvenstvo pa sta se uvrstila Natalija in Kristjan.

 

Državno prvenstvo je bil izpeljano v Kranju v soboto, 19. 11. 2016. Učenec Kristjan Komloši je dosegel srebrno priznanje.

 

Mentorica:

Anita Kosem

 

 

  

L O G I K A

 

Šolsko tekmovanje smo izvedli v četrtek, 29. septembra. Udeležilo se ga je 6 šestošolcev, 11 sedmošolcev, 8 osmošolcev in 5 devetošolcev.

 

Bronasta priznanja so dosegli:

Jure Novak in Neja Šutič (6. r.),

Tia Šuvak Kozjek, Klara Klobučar, Janž Ramuš in Rebeka Šterk (7. r.),

Ana Nikolić, Timotej Matej Zagorc, Manca Noč in Anže Brečko (8. r.),

Kristjan Komloši in Aljoša Markež (9. r.).

 

Državno tekmovanje bo v soboto, 22. 10. 2016, nanj so se uvrstili: Tia, Klara, Janž, Ana, Kristjan in Aljoša.

 

 

Na državnem tekmovanju je sodelovalo 1.853 tekmovalcev iz sedmih, osmih in devetih razredov. Z naše šole se ga je udeležilo 6 učencev.

 

Vsem čestitamo za uspešno reševanje nalog in zastopanje naše šole. Še posebej pa učencu 9. razreda Kristjanu Komlošiju, ki je osvojil srebrno priznanje!

 

Mentorici:

Marija Zupančič in Barbara Gril