Vzgojni načrt šole

Vzgojni načrt je bil sprejet na pedagoškemu zboru, dne 25.5.2009 in na svetu staršev ter svetu šole, dne 26.5.2009 ter prvič dopolnjen dne 27.9.2011in nato še 4.6.2013 ter 3.3.2015.

 

Posebna skupina strokovnih delavcev šole je od šolskega leta 2007-2008 pripravljala vzgojni načrt šole. Pri snovanju tega dokumenta so, poleg učiteljev, aktivno sodelovali tudi starši, učenci s svojimi prispevki, plakati in ostali delavci šole.

 

 


 

Sistemsko soočanje z nasiljem v družini, spletna stran inštituta za kriminologijo

Gradivo in vprašanja ter predloge najdete na teh povezavah:

 

 

Obravnavanje nasilja v družinah

V tem dokumentu je opisan ves postopek, ki šole in vse zaposlene,  zavezuje k pravilnem prepoznavanju in posledično k obravnavanju nasilja na šolah ter vseh nadaljnih korakih, ki jih je šola v skladu z zakonom dolžna izvajati.