Predmetnik devetletne OŠ

V priponki si lahko ogledate predmetnik 9 letne osnovne šole, kjer najdete  število ur tedensko in letno, tako za obvezne vsebine pouka (obvezni predmeti, izbirni predmeti, neobvezni izbirni predmeti), dejavnosti, ki jih šola izvaja ob pouku (kulturni, naravoslovni, tehnični, športni dnevi) in dejavnosti v razširjenem programu (interesne dejavnosti, dodatne, dopolnilne ure, OPB, JV, šole v naravi).

 

Predmetnik 9 letne osnovne šole