Skrb za zdravje

 

Učenci od 1. do 9. razreda imajo enkrat letno sistematski zdravstveni pregled, ki vključuje tudi pregled sluha in cepljenje po programu. Pregledani bodo učenci 1., 3., 6. in 8. razreda. Prvi razred bo cepljen proti hepatitisu B, 3. doza, tretji razred pa bo cepljen proti davici, tetanusu in pertusisu. Za učence od bodo hkrati pripravljena tudi krajša predavanja o zdravem načinu življenja, spolnosti in nevarnosti odvisnosti. Na sistematske preglede učence spremljajo razredničarke. Učence 1. razreda zaradi cepljenja spremljajo tudi starši.

 

Tudi v letošnjem šolskem letu bo organizirano cepljenje deklic 6. razreda proti okužbi HPV. Informacije za starše, razrednike in privolitvene izjave bo šola posredovala staršem ob začetku šolskega leta.

 

V skladu s Splošnim dogovorom ZZZS, Nacionalnega inštituta za javno zdravje ter ministrstev za zdravstvo in šolstvo bomo v sodelovanju z Zdravstvenim vzgojnim centrom Jesenice izvedli program zdravstvene vzgoje v šoli v vse razrede osnovne šole. Zdravstvena vzgoja je načrtovana po dve šolski uri na razred.

 

Za učence prvih razredov bo predavanje na temo Zdrave navade''.

 

Za učence drugih razredov '' Človeško telo-osebna higiena''.

 

Za učence tretjih razredov ''Zdrava prehrana-gibanje za zdravje''.

 

Za učence četrtih razredov ''Preprečevanje poškodb-prva pomoč''.

 

Za učence petih razredov ''Bolezni današnjega časa''.

 

Za učence šestih razredov ''Odraščanje''

 

Za učence sedmih razredov ''Stres in tehnike sproščanja''.

 

Za učence osmih razredov ''Pozitivna samopodoba in medsebojni odnosi''.

 

Za učence devetih razredov ''Vzgoja za zdravo spolnost''.

 

Učenci in učenke 9. razreda bodo obiskali tudi ginekološko ambulanto v ZD Jesenice.


Zobozdravstveno preventivo izvajamo s preventivnimi pregledi v ZD Jesenice, mesečnimi pregledi zob in želiranjem ter z vključevanjem v republiško tekmovanje ''Tekmujemo za čiste in zdrave zobe''.