Razporeditev dela in nalog delavcev šole v šolskem letu 2017-2018

S klikom na spodnjo povezavo si lahko ogledate kdo so razredniki v šolskem letu 2017-2018, katere predmete učitelji poučujejo, kdo je kdo v podaljšanem bivanju in jutranjem varstvu, kdo so delavci v naši kuhinji, naše čistilke, hišnika,...

 

 

Elektronski naslovi učiteljev in ostalih strokovnih delavcev

PRIIMEK

IME

ELEKTRONSKI NASLOV

AGALIEMMAemma.agali@prezihovvoranc.si
BERNETIČIRENAirena.bernetic@prezihovvoranc.si
BOŠNJAK KATARINAkatarina.bosnjak@gmail
CVETKOMATEJAmateja.cvetko@prezihovvoranc.si
DOLARIRENAirena.dolar@prezihovvoranc.si
DŽANANOVIĆMIRNESAmirnesa.dzananovic@prezihovvoranc.si
FOTAK URBASNEVENKAnevenka.fotak.urbas@prezihovvoranc.si
GALEMATJAŽmatjaz.gale@prezihovvoranc.si
GAŠPERINNATALIJA

natalija.gasperin@prezihovvoranc.si

GLUHAR ANJAanja.luznik@gmail.com
GOSARGREGA
gregor.gosar@prezihovvoranc.si
GRILBARBARAbarbara.gril@prezihovvoranc.si
HORVATKATRCAkatrca.horvat@prezihovvoranc.si
HORVATSNJEŽANAsnjezana.horvat@prezihovvoranc.si
HROVATPETRApetra.hrovat@prezihovvoranc.si
JANJOŠMIRJAMmirjam.janjos@prezihovvoranc.si
KACINMETKA

kacin.metka@gmail.com

KERSNIKZDENKAzdenka.kersnik@prezihovvoranc.si
KERŠTAJNROBERTravnatelj@prezihovvoranc.si
KIKELJDANICAdanica.kikelj@prezihovvoranc.si
KOCJANČIČMATEJAmateja.kocjancic@prezihovvoranc.si
KOS TANCARMILICAmili.tancar@gmail.com
KOSEMANITAanita.kosem@prezihovvoranc.si
KRAJNCNATAŠAtajnistvo@prezihovvoranc.si
KRANJC ROMANAromana.kranjc@prezihovvoranc.si
KRANJC JENSTERLEKLAVDIJAkkjensterle@prezihovvoranc.si
KUŠTERLEJELKApomocnica@prezihovvoranc.si
LAH MIRICAmirica.lah@prezihovvoranc.si
LEBANBARBARAbar.leban@gmail.com
LAMBERGERINGAinga.lamberger@prezihovvoranc.s
LIPUŠČEKMARTAmarta_lipuscek@yahoo.com
LUŽNIKTANJAluzniktanja@yahoo.com
MAGDIČMETKAmetka.magdic@prezihovvoranc.si
MAGNIKRENATArenata.magnik@prezihovvoranc.si
MALIĆ CUMBOANITAanita.malic@prezihovvoranc.si
MANDELCMIRJAMmirjam.mandelc@prezihovvoranc.si
MENCINGERSTANKAstanka.mencinger@prezihovvoranc.si
MIKLAVČIČ BEGOVIĆBRIGITAbrigita.miklavcic.begovic@prezihovvoranc.si
MILONIKVESNAknjigovodstvo@prezihovvoranc.si
OTOVIČTATJANAtatjana.otovic@prezihovvoranc.si
PODNARSERGEJAsergeja.podnar@prezihovvoranc.si
POLAJNAR KATJUŠAkatjusa.polajnar@prezihovvoranc.si
POLAJNAR RADArada.polajnar@prezihovvoranc.si
LEGATVANJAracunovodstvo@prezihovvoranc.si
ROBIČALENKAsvetovalnasluzba@prezihovvoranc.si
RŽENBOŽENAbozena.rzen@prezihovvoranc.si
SAMPAANAana.moric@gmail.com
SKOPORECVERONIKAkuhinja@prezihovvoranc.si
STAREALENKAalenka.stare@gmail.com

STRES

MARUŠA

marusa_stres@gmail.com

SVETINABRANKAbranka.svetina@prezihovvoranc.si
ŠIFRERRENATArenata.sifrer@prezihovvoranc.si
TONKLIIRENAirena.tonkli@prezihovvoranc.si
TRATNIKDEJAdeja.tratnik@prezihovvoranc.si
UDRIHBARBARAknjiznica@prezihovvoranc.si
VAHČIČMATEJAmateja.vahcic@prezihovvoranc.si
VIDRGARERIKAerika.vidrgar@prezihovvoranc.si
VILIĆKRISTINAchristina.vilic@gmail.com
VILIĆMOJCAmojca.vilic@prezihovvoranc.si
VIŠNARBOGDANracunalnikar@prezihovvoranc.si
ZUPANC ANDREJandrej.zupanc@prezihovvoranc.si
ZUPANČIČMARIJAmarija.zupancic@prezihovvoranc.si
ŽUMERURŠULApedagoginja@prezihovvoranc.si