Interesne dejavnosti

Za razvijanje različnih interesov učencev, osnovna šola organizira interesne dejavnosti, ki jih določi z letnim delovnim načrtom. Seznam interesnih dejavnosti je narejen na podlagi povpraševanja in lokalnih značilnosti šole, učenci pa ga dobijo v začetku meseca oktobra in se lahko prostovoljno odločijo za več dejavnosti. Učenci si sami izberejo interesno dejavnost h kateri bi se radi priključili. Interesne dejavnosti se praviloma izvajajo enkrat tedensko (30 ur letno) ali dva krat tedensko (60 ur letno), od meseca oktobra do junija v šolskem letu.

 

Pri učiteljih-mentorjih za posamezno interesno dejavnost se učenci pozanimajo za urnik posamezne dejavnosti.


Starši in učenci si nabor interesnih dejavnosti lahko ogledate tudi na naši spletni strani. Večino dejavnosti opravljajo delavci naše šole, nekatere pa tudi zunanji sodelavci

 

 

 

Seznam interesnih dejavnosti v šolskem letu 2017-2018