Šolska svetovalna služba in dodatna strokovna pomoč učencem

Šola organizira, v skladu z normativi in standardi, svetovalno službo, ki svetuje učencem in staršem ter sodeluje z učitelji in vodstvom šole pri načrtovanju, spremljanju in evalvaciji razvoja šole ter pri opravljanju vzgojno-izobraževalnega dela in poklicno svetuje.

 

Pri opravljanju poklicnega svetovanja se svetovalna služba povezuje z Republiškim uradom za delo in drugimi institucijami.

 

Delo šolske svetovalne službe opravlja:

 

  • Alenka Robič - svetovalna delavka, pedagoginja

 

Tel.: +386 4 581 15 05+386 4 581 15 05 - svetovalna služba
GSM: 051 62 18 96051 62 18 96

 

Za opravljanje dodatne strokovne pomoči učencem naše šole, ki imajo odločbo o prilagoditvah skrbijo socialna pedagoginja in specialne pedagoginje oz. defektologinje.

 

  • Rada Polajnar - vodja učiteljic za dodatno strokovno pomoč
  • Alenka Stare - specialna pedagoginja
  • Katarina Bošnjak - specialna pedagoginja
  • Tanja Lužnik -  pedagoginja

 

Tel.: +386 4 581 15 18+386 4 581 15 18 - specialne pedagoginje