Govorilne ure

Organizirani bodo najmanj trije roditeljski sestanki.
 

Skupne govorilne ure so enkrat mesečno in potekajo v matičnih učilnicah učiteljev. Vsi učitelji imajo še drugo govorilno uro.  

 

Seznam učiteljev z razporedom druge govorilne ure 2017-2018

 

Skupne govorilne ure, ki so vsak drugi torek v mesecu s pričetkom ob 17.30 uri, bodo v šolskem letu 2017-2018, naslednje dni:

 

 • septembra, po roditeljskem sestanku

 • 10. oktober 2017

 • 14. november 2017

 • 12. december 2017

 • 16. januar 2018

 • 13. februar 2018

 • 13. marca 2018

 • 10. aprila 2018

 • 15. maja 2018

 

V času skupnih govorilnih ur so na šoli poleg učiteljev še: svetovalna delavka, pedagoginja, specialna pedagoginja in vzgojiteljice. Starše bomo sproti obveščali o uspehu in dosežkih učencev, vzgojni problematiki in izostajanjih od pouka.

 

Tematska predavanja za starše

 

 • Cestno prometna varnost otrok – Policijska postaja Jesenice v septembru in oktobru;
 • Delavnica za otroke-Spolnost za učence 8. razreda: Tanja Lužnik, marec-maj;
 • Dan odprtih vrat za 1. razred (bodoči osnovnošolci)-junij Robič Alenka
 • Varna raba interneta-predavanje in delavnice za učence 3. in 6. razreda, Safe.si, Robič Alenka
 • Roditeljski sestanek za starše bodočih novincev, februar 2018, Alenka Robič;
 • V sodelovanju z Občino Jesenice, delavnica za učence 4. razreda z naslovom: Kako in zakaj ločujemo odpadke.
 • Predstavitev poklicev-delavnice v sodelovanju z Obrtno zbornico Jesenice in sosednjimi šolami, za učence 8. in 9. razreda, oktober 2017, Alenka Robič.
 • Poklicni sejem na OŠ Toneta Čufarja;