Roditeljski sestanki v šolskem letu 2017-2018

Roditeljski sestanki so praviloma 3 krat letno za vsak razred. Vodi ga razrednik, sodelujejo pa lahko tudi zunanji izvajalci, ki izvajajo dogovorjena predavanja s tematiko za starše in učence.

 

Seznam, vsebina ter dogovorjeni izvajalci za roditeljske sestanke v šolskem letu 2017-2018.

 

Vsebine roditeljskih sestankov bodo naslednje:

 

1. sestanek

Vsebina

Izvaja

termin

1. do 9. r.

Uvodni sestanek

Predstavitev LDN, ŠVN –predstavitev za 8. razred, eAsistent

Razredničarke in Razrednik

September 2017

2. sestanek

Vsebina

Izvaja

termin

1.r.

Učenje branja, predstavitevstandardov

Alenka Stare

November 2017

2.r

Odgovornost do šolskega dela

Alenka Robič

December 2017

3.r

 Permisivna vzgoja,dobro ali slabo

Rada Polajnar

December 2017

4.r

Učenje in bralne strategije

Tanja Lužnik

Januar  2018

5.r

Na pragu pubertete

Uršula Žumer

Januar  2018

6.r

Starši-vzor svojim otrokom

Rada Polajnar

Februar

2018

7.r

Odvisnosti

Rada Polajnar, Ivanka Brčan

November 2017

8.r

Predavanje za starše-Poklicnaorientacija

Robič Alenka

 

Marec 2018

9.r

Predavanje za starše-Vpis vsrednje šole

Robič Alenka

Februar 2018

3. sestanek

Vsebina

Izvaja

termin

1.r.

Nastop za starše in zaključnaprireditev

učiteljice in vzgojiteljice

Junij 2018

2.r

Prikaz dela, zaključnaprireditev

učiteljice in vzgojiteljice

Maj 2018

3.r.

Analiza dela, predstavitevneobveznih izbirnih predmetov

Razredničarke

April 2018

4.r

Analiza dela, zaključnaprireditev, predstavitev ŠVN

Razredničarke, vodja ŠVN

Maj 2018

5.r

Analiza dela, zaključnaprireditev,

Razredničarke

Maj 2018

6.r

Izbirni predmeti

pomočnica ravnatelja, razredničarke

Marec 2018

7.r

Vzgojna problematika

Razredničarke

April 2018

8.r

Vzgojna problematika

Razredničarke

April 2018

9.r

Vozim

Razredničarke

Maj 2018

 

 

Vsako šolsko leto šola organizira najmanj tri roditeljske sestanke za starše, kjer se z razrednikom pogovorijo o delu v njihovem oddelku. Poleg roditeljskih sestankov za posamezne razrede bomo organizirali tudi predavanja za vse starše, ki jih posamezna problematika zanima.

 

Tematska predavanja za starše, učitelje in otroke

 

 

  • Cestno prometna varnost otrok – Policijska postaja Jesenice v septembru in oktobru;
  • Delavnica za otroke-Spolnost za učence 8. razreda: Tanja Lužnik, marec-maj;
  • Dan odprtih vrat za 1. razred (bodoči osnovnošolci)-junij Robič Alenka
  • Varna raba interneta-predavanje in delavnice za učence 3. in 6. razreda, Safe.si, Robič Alenka
  • Roditeljski sestanek za starše bodočih novincev, februar 2018, Alenka Robič;
  • V sodelovanju z Občino Jesenice, delavnica za učence 4. razreda z naslovom: Kako in zakaj ločujemo odpadke.
  • Predstavitev poklicev-delavnice v sodelovanju z Obrtno zbornico Jesenice in sosednjimi šolami, za učence 8. in 9. razreda, oktober 2017, Alenka Robič.
  • Poklicni sejem na OŠ Toneta Čufarja;