Šolski sklad

Zapisniki sestankov šolskega sklada

 
 

 

Šolski sklad osnovne šole Prežihovega Voranca je bil ustanovljen in potrjen na 21. seji sveta šole, dne 25.9.2008. Pravila šolskega sklada pa je upravni odbor sklada sprejel na svoji 1. seji, dne 21.10.2008.

 

Šolski sklad OŠ Prežihovega Voranca deluje že četrto leto. V šolskem letu 2012/2013 se je iztekel mandat članom Šolskega sklada.

 

Novi upravni odbor (v nadaljevanju UO) Šolskega sklada, ki se je v novi zasedbi prvič sestal dne, 4.12.2012, sestavljajo štirje člani s strani staršev, ki so med seboj izbrali predsednika UO Šolskega sklada, ter tri predstavnike delavcev šole, ki so med seboj izbrali podpredsednika UO Šolskega sklada OŠ Prežihovega Voranca.
 

Člani upravnega odbora šolskega sklada OŠ Prežihovega Voranca so:

  • Mane Mlakar– predsednik
  • Anita Kosem – podpredsednica
  • Irena Dolar
  • Jasmina Kujačič
  • Elida Maličbegovič
  • Nives Regeis
  • Irena Reškovac

 

Transakcijski račun šolskega sklada

TRR št. 01241-6030654135 in navedite sklic na št. 00-09

 

Analiza ankete "Zakaj nameniti sredstva šolskega sklada"

 

Pravila

 

Vsem, ki ste pripravljeni pomagati našemu šolskemu skladu v letošnjem šolskem letu si, prosim, preberite spodnjo prošnjo, ki si jo lahko ustrezno priredite in natisnete.

 

Že vnaprej se zahvaljujemo za vaš cenjeni prispevek.

 

Prošnja za donatorje
Prošnja za donatorje